FMS Næstformand Per K. Larsen

Alder er ikke en sygdom

Da jeg blev pensioneret, forærede min kone mig bogen: ” Afskaf alderdommen, bliv i de voksnes rækker” af Lone Kühlmann og Henning Kirk. Bogen indeholder mange gode eksempler på, at man ikke går i stå, fordi man bliver gammel. Det forholder sig lige omvendt. Man bliver gammel, fordi man går i stå. Men der er desværre nogle stærke fordomme - både i verden omkring os og hos os selv - om, at mennesker, der er går på pension, er godt på vej til at blive syge og få demens og til ikke at kunne klare sig selv. Sandheden er en anden. Langt de fleste af os er raske, nyder livet og og søger ind i fællesskaber uden for arbejdspladsen. Vores sanser og muskler svækkes, vi får flere sygdomme og dør til slut. Men indtil 1 – 2 år før døden har langt de fleste et godt liv. Alderdom er ikke en sygdom, den er en del af livet.

Forventning om at man tier stille

Kigger man nærmere efter, er der mange eksempler på fordomme og tendenser til at umyndiggøre gamle, eller sagt lidt mere blidt: Hvor samfundet overser, at vi bliver ved med at gøre nytte for andre, og følgeligt glemmer at lytte og inkludere os, der bliver gamle. Groft sagt er der en forventning om, at man reduceres fra at være et helt, aktivt menneske til kun at være forbruger af fritidsforlystelser som rejser, golf og kortspil, når man går på pension. En forventning om at man tier stille, glemmer sit ansvar for kommende generationer og er taknemmelig for det, man får.

Alene ordene: ”Går på pension”. Nej, vi holder op med at få løn for vores arbejde for i stedet at leve af pensionen. Det betyder ikke, at vi holder op med at arbejde og være nyttige samfundsborgere. Vi ændrer os ikke som mennesker, men får mere tid til at være aktive i foreninger, være sammen med børnebørn, tage os af andre, være kreative og skabende. Arbejde er andet og mere end det lønnede arbejde.

Groft sagt er der en forventning om, at man reduceres fra at være et helt, aktivt menneske til kun at være forbruger af fritidsforlystelser som rejser, golf og kortspil, når man går på pension. En forventning om at man tier stille, glemmer sit ansvar for kommende generationer og er taknemmelig for det, man får

I Danske Seniorer er vi 90.000 medlemmer, som skaber masser af fælles aktiviteter i foreninger over hele landet, driver højskoler i Tisvildeleje og Rude Strand og arrangerer koncerter mm. Vi har seniorpolitiske mål om at skabe bedre vilkår for svagt stillede ældre.

Vi kalder os Seniorer i stedet for Gamle for at komme væk fra fordommene, men ved godt, det ikke er tilstrækkeligt.

Skillelinjen går klart og entydigt ved overgangen fra det lønnede arbejde til at leve af pension (som vi i parentes bemærket selv har betalt). Det er, som om denne skillelinje også markerer, at vi går fra at være ydende til at være nydende medlemmer af samfundet. Igen en fordom som trives i bedste velgående, og som gør skade både for den enkelte og samfundet. Den hæmmer det enkelte menneske, men hindrer også samfundet i at se ressourcerne.

Sydkorea hjælper ældre i job eller frivilligt arbejde

Måske skulle vi tage ved lære af lande, der har en større tradition for at respektere alderdommens værdier. Et land som fx Sydkorea har sat et program i gang, som skal forberede borgerne på livet som gammel. Ideen er, at borgerne får vejledning og inspiration til at tage lønnede deltidsjob eller se de mange muligheder, som findes i foreninger og frivilligt arbejde. Hovedstaden Seoul bruger kr. 1.2 mia. på programmet i erkendelse af at fremtiden er afhængig af den indsats og det liv, borgerne lever, når de stopper på det lønnede arbejdsmarked.

Der sker også meget i Danmark. Mange kommuner og organisationer søger ældre til at hjælpe med frivilligt arbejde. Men bemærk forskellen til Sydkorea, som aktivt hjælper den enkelte med at træffe valget om egen fremtid. Frivilligt arbejde har en anden karakter end det lønnede arbejde.

Man drives ikke af tvang og sanktioner, men af lysten og ønsket om at være nyttig for andre. Det er den enkelte, som træffer valget.

Overgangen fra det lønnede arbejde til pensionen er ikke nogen nem udfordring. Mange frygter overgangen, fordi de går fra en kendt rolle til et liv, hvor man for første gang er sin egen arbejdsgiver. Mange, måske især mænd, føler sig som arbejdsløse.

Lige nu er vi 1 million mennesker i Danmark som er 65+ årige, og tallet stiger. I stedet for kun at se på den udvikling med bekymring vil det være en rigtig god ide at se i øjnene, at der er tale om et faktum og at få det bedst mulige ud af situationen.